Nahrávám...

Výběrové řízení na uměleckého šéfa

Jednatelka společnosti Divadla Kladno, s. r. o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice umělecký šéf činoherního souboru Městské divadlo Kladno
Zájemce žádáme o zaslání:
• přihlášky, která musí obsahovat označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum narození, kontaktní adresu, telefon a e-mail, datum a vlastnoruční podpis uchazeče
• výpisu z rejstříku trestů
• strukturovaného profesního životopisu s údaji o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a umělecké praxi
• dokladu o dosaženém vzdělání
• koncepce řízení uměleckého souboru činohry a nástin dramaturgického plánu s výhledem tří sezón na max. 5 stran formátu A4
• úvahu o poslání činoherního souboru v konkrétních regionálních podmínkách na max. 2 strany textu formátu A4
• motivačního dopisu na max. 1 stranu formátu A4
• referencí
• prohlášení uchazeče v následujícím znění: „Poskytnutím svých osobních údajů pro přihlášku do výběrového řízení dávám ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, souhlas k jejich zpracování.“
Požadujeme:
• praxi v divadle minimálně po dobu 5 let
• vysokoškolské vzdělání v oboru dramatických umění
• organizační a řídící schopnosti
• odpovídající komunikační schopnosti
• občanskou, morální a trestní bezúhonnost
Výhodou může být:
• zkušenost s řízením divadelního souboru
Místo výkonu práce je v Kladně a předpokládaný termín nástupu je od 1. 1. 2020 nebo po vzájemné dohodě.
Podklady zašlete tak, aby je vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 12. prosince 2019 do 14:00 hodin, na adresu:
Společnost Divadla Kladno s. r. o.
Jednatelka Doc. Irena Žantovská, Ph. D.
Divadelní 1702
272 01 Kladno
Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – Výběrové řízení – pozice umělecký šéf činohry“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodu. Předpokládaný termín pohovorů je 18. prosince 2019.
Datum vyvěšení: 15. října 2019 Bude sejmuto: 12. prosince 2019 ve 14:00 hodin