Nahrávám...

Július Barč - Ivan

Premiéra 14. 2. 2003

Délka představení: 120 minut

Drama Matka je dnes některými odborníky označováno za vůbec nejlepší slovenskou hru. Přesto je u nás titulem téměř neznámým a podobně neznámý je pro nás i jeho autor. Slovenský dramatik Július Barč - Ivan (1909 - 1953) se doposud nedočkal obdivu ani slávy. První hry psal před začátkem 2. světové války, ale jeho dílo nevyhovovalo ani nacistickému, ani později komunistickému režimu. Po více než padesáti letech potlačování a dezinterpretace se tak na Barčovu mimořádnou tvorbu téměř zapomnělo. V tragickém příběhu Matky a jejich dvou synů, rozvíjí téma mateřské lásky vystavené nejtvrdším zkouškám. Hru zasadil do prostředí hornické vsi, ale podstatnější než konkrétní reálie, je syrový obraz, který z ní vyvstává - lidé tu jsou ti nejubožejší z ubohých, nejchudší z chudých, pod neustálou hrozbou smrti. Každý tu má svůj neměnný úděl, každý vleče svůj kříž. Je to místo, kde jsou matky nemocné strachem o syny a synové z hrůzné prázdnoty utíkají za moře nebo do hospody. Odtud se rodí postavy i vztahy svou silou a naléhavostí mocně přesahující reálnou rovinu a motivy, které odkazují až k nejstarším mytickým předlohám. "Když jsem hru psal, neměl jsem před sebou jednu z miliónů matek na zemi. Milióny matek v jedné postavě, jako jednu z miliónu obětujících se, rozdávajících se, spalujících se v ohni, který zapálila nepochopitelná a úžasná láska, bolest a krása jejich poslání na zemi." J. Barč - Ivan překlad a dramaturgická spolupráce Klára Novotná / režie Štěpán Chaloupka / dramaturgie Jiří Janků / výprava Kristina Matre Křížová / pohybová spolupráce Martin Pacek / hudba Jaroslav Mugrauer / na djembe hraje Jaroslav Mugrauer Hrají Matka Zuzana Mixová / Sousedka Jana Jiskrová / Jano Lukáš Jurek / Palo Jaroslav Slánský / Katka

Vstupenky lze zakoupit online v sekci Program nebo osobně na pokladně MDK.

Nejbližší termíny:

Facebook Youtube Instagram