Nahrávám...

Joe Penhall

Premiéra 3. 12. 2004

Délka představení: 120 minut

Drsné drama současného britského autora, který se svou tvorbou výrazně podílí na formování nových trendů evropského divadla. Jeho díla plní od poloviny devadesátých let světová divadla a sklízejí bouřlivý úspěch. V sezóně 2003/ 2004 byly uvedeny jiné dvě z jeho her poprvé také v České republice. Rodinné drama Střela svou základní situací i rozložením postav nápadně připomíná Millerovu Smrt obchodního cestujícího. Hlavním hrdinou je místní novinář Charles, kterého zastihujeme ve chvíli, kdy je po dvaceti letech náhle propuštěn z práce. Krizi řeší alkoholem a budováním lží a falešných představ o sobě samém, svých schopnostech i okolí. Za těchto okolností přijíždí Charlesův syn Robbie se svou přítelkyní a náhle se objevuje také druhý "ztracený" syn Mike. Každý z rodiny zaujímá k Charlesově situaci svůj postoj, včetně jeho ženy Billie, která se muže bezvýsledně snaží vyvést ze sebeklamu. Střela je přesnou sondou rodinných, partnerských i mezigeneračních vztahů a zároveň nemilosrdným obrazem rozkladu osobnosti, způsobeného jednak náhlou ztrátou životních jistot, jednak neschopností vyjít z bludného kruhu vlastních fantazií. Přestože je hra svým tématem blízká Millerově dramatu, živý, absolutně současný jazyk, excelentně vystavěné dialogy a naléhavost situací činí ze Střely svébytné, zcela mimořádné, dílo. Uvedením tohoto dramatu by SDK chtělo přiblížit svým divákům nejaktuálnější cesty současného světového dramatu, k jehož absolutní špičce Joe Penhall bezesporu patří. překlad Blanka Křivánková / dramaturgie Martina Kinská / scéna Lukáš Kuchinka / kostýmy Daniela Klimešová / režie Natália Deáková

Vstupenky lze zakoupit online v sekci Program nebo osobně na pokladně MDK.

Nejbližší termíny:

Facebook Youtube Instagram