Nahrávám...
 • slider image
 • slider image
 • slider image


 

Drazí čtenáři časopisu Kladno žije!,

spolu s listopadem k Vám přichází i další číslo volnočasového měsíčníku města Kladna. Jsme moc rádi, že i když se jedná teprve o číslo třetí, už teď má tolik čtenářů, že říjnový náklad byl rozebrán během několika dnů.

Věříme, že si i tentokrát v časopise každý najde něco zajímavého. Aby listování časopisem bylo přehlednější, rozdělili jsme jeho obsah do tří kapitol s názvy Kultura, Volný čas a Sport. Do budoucna bude mít každá kapitola své stálé přispěvatele a my Vám s radostí můžeme přislíbit pravidelnou rubriku například od kladenských Rytířů nebo ekocentra Čabárna.

Celou naší zemí rezonuje nadcházející výročí 30 let svobody. Ani v Kladně tomu není jinak. Na stránkách tohoto čísla najdete tipy, kde si s kladenskými pamětníky a fotografy připomeneme, jak Kladno revoluci prožívalo a že svoboda není samozřejmostí.
 


Pořádáte kulturní, sportovní, zkrátka volnočasovou akci? Napište nám!

Chcete přispívat články nebo fotografiemi? Dejte nám vědět, rádi vše zveřejníme v našem časopise. Chcete časopis u své kadeřnice, ve fitnesscentru? Náš časopis je pro všechny zdarma a může být i na Vašich oblíbených místech. Napište nám na info@kladnozije.cz.

Máte zájem v časopise inzerovat? Ozvěte se na inzerce@kladnozije.cz. Můžete nás i sledovat na Facebooku na facebook.com/kladnozije.
 

Ceník inzerce

Obálka komerční inzerce nekomerční inzerce
Titulní strana obálky neprodejná neprodejná
2. a 3. strana obálky 7000 
4. strana 11000
     
Vnitřní textové strany komerční inzerce
nekomerční inzerce
1. textová strana 5000
ostatní textové strany A5 2000  1500
ostatní textové strany 1/2 A5 1200 850
     
Výroba inzerce komerční inzerce nekomerční inzerce
Grafický návrh a korektury 1500  1500 
Grafické práce/1 hodina 600 600

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

Slevy z ceníkových cen

Sleva u opakované inzerce je poskytována individuálně a je dána rámcovou smlouvou. Sleva u jednorázové inzerce je podmíněna rozsahem inzerce 2 celé strany v jednom měsíci.
 

Obchodní podmínky inzerce 

 • Inzercí se rozumí textové nebo obrazové sdělení, které není redakčním textem.
 • Inzerent zodpovídá za obsah inzerce a za včasné dodání podkladů potřebných pro uveřejnění inzerce ke dni uzávěrky časopisu. Podklady musí vyhovovat zákonům a právním předpisům, odpovídat technickým požadavkům na inzerci a redakčnímu kodexu.
 • Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci obsahující podněty k násilí a rasové či jiné nenávisti, inzerci propagující zbraně, alkohol a cigarety, inzerci s politickým obsahem a inzerci poškozující dobré jméno redakce.
 • Redakce rozhodne o charakteru příspěvku a jeho zařazení do inzertních kategorií.
 • Cena jednorázové inzerce je stanovena Ceníkem inzerce a je odlišná pro nekomerční a komerční inzerci. Pokud Inzerent má zájem zveřejňovat v časopise „Kladno žije!“ během určitého časového období inzerci opakovaně, je možné s Redakcí uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které může vniknout sleva z ceníkových cen. Pokud Inzerent zveřejní inzerci v rozsahu 2 strany v jednom měsíci, může vzniknout sleva z ceníkových cen. Slevy na inzerci nelze uplatnit zpětně.
 • Součástí inzerce je i nabídka prezentace inzerce na profilu „Kladno žije!“ sociální sítě Facebook.
   

Periodický tisk pro veřejnost vydávaný 12× ročně. Vydává společnost Divadla Kladno s.r.o., IČ: 275 77 708, Divadelní 1702, Kladno. Neadresná distribuce v Kladně je zdarma.

Šéfredaktor: Filip Zoubek, redakce: Karel Pazderka, Eva Havelková, Michaela Kodrlová.

Kontakt na redakci: inzerce@kladnozije.cz, info@kladnozije.cz.

Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E 23712.