Nahrávám...
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image
 • slider image


 

Milí čtenáři,

na stránkách lednového čísla časopisu Kladno žije, které právě držíte v ruce, opět najdete spoustu zajímavostí o životě v našem městě, programy divadel, klubů, městských sportovišť, pro každého něco. Společně si připomeneme kouzelnou sváteční atmosféru náměstí Starosty Pavla, krásné rozsvícení Vánočního stromu splněných přání, kterému předcházela pohádková projekce promítaná na budovu radnice, vystoupení celé řady hvězd a radost z přicházející zimy, kterou zářili návštěvníci kluziště.

Čas sváteční je za námi, přichází čas zimních radovánek, a právě na kluzišti si jich může dle libosti užívat v jeho provozních hodinách až do konce ledna. Stačí dobrá nálada, brusle lze na místě zapůjčit a zabruslit si třeba i s kladenskými Rytíři.

Děkujeme za přízeň a přejeme šťastné vykročení do nového roku.


Pořádáte kulturní, sportovní, zkrátka volnočasovou akci? Napište nám!

Chcete přispívat články nebo fotografiemi? Dejte nám vědět, rádi vše zveřejníme v našem časopise. Chcete časopis u své kadeřnice, ve fitnesscentru? Náš časopis je pro všechny zdarma a může být i na Vašich oblíbených místech. Napište nám na info@kladnozije.cz.

Máte zájem v časopise inzerovat? Ozvěte se na inzerce@kladnozije.cz. Můžete nás i sledovat na Facebooku na facebook.com/kladnozije.
 

Ceník inzerce

Obálka komerční inzerce nekomerční inzerce
Titulní strana obálky neprodejná neprodejná
2. a 3. strana obálky 7000 
4. strana 11000
     
Vnitřní textové strany komerční inzerce
nekomerční inzerce
1. textová strana 5000
ostatní textové strany A5 2000  1500
ostatní textové strany 1/2 A5 1200 850
     
Výroba inzerce komerční inzerce nekomerční inzerce
Grafický návrh a korektury 1500  1500 
Grafické práce/1 hodina 600 600

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 

Slevy z ceníkových cen

Sleva u opakované inzerce je poskytována individuálně a je dána rámcovou smlouvou. Sleva u jednorázové inzerce je podmíněna rozsahem inzerce 2 celé strany v jednom měsíci.
 

Obchodní podmínky inzerce 

 • Inzercí se rozumí textové nebo obrazové sdělení, které není redakčním textem.
 • Inzerent zodpovídá za obsah inzerce a za včasné dodání podkladů potřebných pro uveřejnění inzerce ke dni uzávěrky časopisu. Podklady musí vyhovovat zákonům a právním předpisům, odpovídat technickým požadavkům na inzerci a redakčnímu kodexu.
 • Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit inzerci obsahující podněty k násilí a rasové či jiné nenávisti, inzerci propagující zbraně, alkohol a cigarety, inzerci s politickým obsahem a inzerci poškozující dobré jméno redakce.
 • Redakce rozhodne o charakteru příspěvku a jeho zařazení do inzertních kategorií.
 • Cena jednorázové inzerce je stanovena Ceníkem inzerce a je odlišná pro nekomerční a komerční inzerci. Pokud Inzerent má zájem zveřejňovat v časopise „Kladno žije!“ během určitého časového období inzerci opakovaně, je možné s Redakcí uzavřít rámcovou smlouvu, na základě které může vniknout sleva z ceníkových cen. Pokud Inzerent zveřejní inzerci v rozsahu 2 strany v jednom měsíci, může vzniknout sleva z ceníkových cen. Slevy na inzerci nelze uplatnit zpětně.
 • Součástí inzerce je i nabídka prezentace inzerce na profilu „Kladno žije!“ sociální sítě Facebook.
   

Periodický tisk pro veřejnost vydávaný 12× ročně. Vydává společnost Divadla Kladno s.r.o., IČ: 275 77 708, Divadelní 1702, Kladno. Neadresná distribuce v Kladně je zdarma.

Šéfredaktor: Filip Zoubek, redakce: Karel Pazderka, Eva Havelková, Michaela Kodrlová.

Kontakt na redakci: inzerce@kladnozije.cz, info@kladnozije.cz.

Registrováno MK ČR pod číslem MK ČR E 23712.