Nahrávám...

Návštěva školního představení v Městském divadle Kladno může být ideální formou doplnění výuky studentů druhého stupně základních škol a zejména pak studentů škol středních. V současné době MDK uvádí několik titulů, se kterými se studenti seznamují v rámci hodin českého jazyka a literatury. Shlédnutí scénického zpracování těchto děl je efektivním a účinným způsobem, jak si učební látku osvojit a komplexněji ji pochopit.

Z našeho stávajícího repertoáru doporučujeme především tituly, které spadají do tzv. klasické světové a české literatury. Je to zejména komedie Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic a jedna z nejslavnějších francouzských komedii Georgese Feydeaua Brouk v hlavě. Z české klasiky je to divadelní adaptace básnické povídky Františka Hrubína Romance pro křídlovku a dramatizace románu Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Z aktuální sezony 2018/19 do této skupiny spadá Babička Boženy Němcové, aktovky Václava Havla Audience & Protest, adaptace filmového scénáře Jiřího Hubače Učitel tance a autorský projekt inspirovaný dílem Edgara Allana Poea Dům Usherů II. Nabídka školních představení ale zahrnuje také další díla nejen současných autorů vhodná pro mladé diváky: francouzský poetický příběh Erica-Emanuela Schmitta Oscar a růžová paní nebo klasickou detektivní komedii světoznámého dramatika Roberta Thomase Past.

Studentům rovněž doporučujeme dva tituly uvedené ve světové a v české premiéře. Tím prvním je hudební revue autorky Vlasty Žehrové EXPOp 67 vyprávějící o životě v Československu druhé poloviny 60. let. Příběh manekýnek a dalších pracovníků legendárního ÚBOKu a jejich slavného výjezdu na světovou výstavu EXPO v Montrealu doprovázejí ty největší hity let šedesátých. Druhou inscenací je současná izraelská hra ceněného autora Gura Korena Neúplní, v níž divadelní soubor složený z hendikepovaných lidí zkouší hru Williama Shakespeara Romeo a Julie.

Pro podrobnější informace o objednávkách představení Městského divadla Kladno kontaktujte obchodní referentku divadla Lucii Černou, tel.: 725 573 040, e-mail: cerna@divadlokladno.cz.